Cách thức chèn code quảng cáo lên website/blog của bạn
Tớ nhận được nhiều câu hỏi của mọi người xung quanh vấn đề làm sao để chèn code quảng cáo vào website/blog của các bạn. Vậy nên giờ tớ sẽ viết 1 bài thật đơn giản để hướng dẫn các bạn làm thật nhanh mà hiệu quả.
Đối với mã nguồn Blogspot:
1. Nếu code quảng cáo được yêu cầu phải chèn giữa thẻ <body>...</body> thì các bạn làm như sau:
- Vào phần Layout:


- Giờ sẽ chèn 1 Gadget HTML/Javascript vào blog của bạn. Hãy chọn vị trí mà bạn muốn (khuyên nên chèn Gadget vào phần dưới cùng của blog nếu họ không yêu cầu chèn vào đúng vị trí nào). Xem hình sau:
- Sau đó Lưu lại bằng cách bấm Save. Như vậy CHẮC CHẮN đảm bảo code quảng cáo sẽ nằm giữa <body> và </body>
------------------------ ---------------------------- ------------------------ ----------------------------


2. Nếu code quảng cáo được yêu cầu phải chèn vào giữa <head> và </head>
- Vào phần Template, chọn Edit HTML


-Tiếp tục chọn Proceed...

- Sau khi bấm Proceed thì mã nguồn template blog của bạn sẽ hiện ra. Bấm Ctrl + F để tìm kiếm <head> hoặc </head>. Nếu bạn muốn chèn vào dưới thẻ <head> thì Ctrl+F rồi gõ <head> vào. Sau đó chèn code quảng cáo vào dưới và lưu lại bằng Save Template:- Nếu bạn muốn chèn code vào phía trên </head> thì Ctrl+F rồi gõ </head>. Sau đó chèn code quảng cáo ở phía trên:
Như vậy sẽ đảm bảo code quảng cáo nằm đúng vị trí như yêu cầu.
Lưu ý: Các bạn nên sao lưu blog (backup) trước khi chèn bất cứ code quảng cáo nào. Tớ đã từng mất blog nhiều lần do chèn code quảng cáo đó :(