Sở dĩ mình giới thiệu với các bạn phần mềm này bởi vì nó miễn phí 100%, dung lượng phần mềm rất nhẹ, khi sử dung không cần phải cài đặtTải phần mềm pkPdfConvert :   Link quảng cáo    |      Link trực tiếp

Sử dụng phần mềm PkPdfConvert
Okay, sau khi tải về xong => bạn hãy giải nén phần mềm ra => chạy file PkPdfConverter.exe để bắt đầu sử dụng.

Lưu ý quan trọng: Bạn hãy để file PDF trong thư mục Tiếng Việt không dấu, không ký tự đặc biệt. Và tên file PDF cũng như vậy luôn. Nếu bạn để Tiếng Việt có dấu chương trình sẽ không hiểu và nó sẽ báo lỗi đấy nhé.

Đây chính là giao diện chính của chương trình. Bạn hãy thiết lập như sau:PDF Source File: Chọn file PDF mà bạn cần lấy ảnh trong đó.

Choose conversion: Chọn kiểu chuyển đổi, ở đây mình đang muốn lấy ảnh từ file PDF nên mình sẽ chọn là PDF -> Image ( Extract all images from PDF )

Save in: Chọn thư mục lưu file ảnh sau khi trích xuất xong.

=> Sau đó nhấn vào Convert ! để bắt đầu chuyển đổi.


Và đây là kết quả sau khi mình đã thực hiện Convert xong. Tất cả hình ảnh trong file PDF đã được trích xuất ra thư mục mà bạn đã chọn.