Lưu ý: Trong quá trính lấy link nếu lỗi hoặc không lấy được link download, thử dùng trình duyệt khác nhé, như coccoc, firefox, ie, ...

Gồm 4 bước. cụ thể như sau :

Ở trang 1 này : 
   1. Nhấn checkbox xác thực bạn không là robot
   2. Nhấn nút "Nhấn vào đây để tiếp tục" ở bên dưới 
          trang này => sẽ chuyển qua trang 2
       Lưu ý, nó có show popup quảng cáo nào thì cứ tắt hết đi, cứ bám trang chính thôi
      

------------------------ --------------------- ---------------

Ở trang 2 này
  3. Chờ vong tròn thời gian đếm ngược đến 0
  4. Nhấn nút "Nhấn để chuyển đến trang đich"
         trang này  => sẽ chuyển tới url trang download (Xong)
       Lưu ý, nó có show popup quảng cáo nào thì cứ tắt hết đi, cứ bám trang chính thôi (giống trên)