Nếu bạn muốn tạo ra một danh sách các tên tập tin từ một thư mục vào một bảng tính, bạn có thể dùng các cách sau để có được một danh sách các tập tin từ một thư mục vào bảng tính một cách nhanh chóng
Cách 1: 

1. Đến sao chép đường dẫn của thư mục (kte data) trong Explorer. Ví dụ: đường dẫn của thư mục này là: C:\Users\Quan\Desktop\kte data
2. Mở một trong các trình duyệt web (FireFox, Opera và Google Chrome) và dán đường dẫn thư mục vào thanh địa chỉ và nhấn phím Enter. Xem hình sau:3. Nhấp Ctrl + A để chọn tất cả nội dung trong trình duyệt web và nhấn Ctrl + C để sao chép chúng.

4. Mở Excel và dán trực tiếp (sử dụng phím tắt Ctrl + V để dán) trong một bảng tính


Nhược điểm: Phương pháp này không liệt kê được danh sách trong thư mục con.


--------------------------------------- ---------------------------------- -------------------------------


Cách 2:

1. Mở cửa sổ MS-DOS, bằng nhiều cách , Run>cmd hay như hình dưới

2. Di chuyển tới thư mục cần lấy tên file bằng lệnh CD [PATH].
     VD: CD C:\Game

3. Nhập lệnh dir /s /b |clip. để show các tập tin trong thư mục và copy vào clip lưu vào Ram


4. Mở bất kì trình soạn thảo nào Execl, word, notepad, .... Dán dữ liệu từ clip vào là xong