Trọn bộ 316 font chữ HP việt hóa đẹp. Font HP có tiền tố là HP-, dùng bảng mã VNI Windows

https://drive.google.com/open?id=1w_rp3J8T3D3n71MbvPxIgwA0mAw_oSqn