.
..
.phần mềm giả lập game GBA.


Download : 
Hướng dẫn download từ link quảng cáo megalink.pro
Download VisualBoyAdvance-1.8.0-beta3 - giả lập game GBA  : Drive        |       megalink.pro

Hướng dẫn sử dụng  VisualBoyAdvance
 + giải nén => chạy file VisualBoyAdvance.exe
 + File => open => chọn tới rom game muốn chơi
 + Lưu : Shift F1 => Shift F9
 + Lấy lưu : F1 => F9