Mình chơi Minecraft PE rồi ấn lùn tung gì rồi y, bây giờ chẳng thấy mấy phím điều khiển đâu nữa ?́


You go to settings>videos, turn off HIDE GUI.