.
..
.Tìm quy luật rồi tính toán số thích hợp ? .Đáp án : bôi chọn bên dưới để thấy đáp án (do đáp án có chữ màu trắng)

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là 21.

Gọi xe một bánh là X, một chiếc ủng là U, một túi là T.

Ta có: X + X + X = 30. Suy ra X = 10.

X + 4U = 18 mà X = 10. Suy ra U = 2.

2U - 2T = 2 mà U= 2. Suy ra T = 1.

Thay X, U, T vào hàng cuối ta có: T + X x U = 1 + 10 x 2 = 21.