.
..
.Chỉ dẫn :
+ Liên quan các con số và mũi tên ở trên
+ Bắt đầu từ dấu . trên tờ giấy
+ Nối lại.

Câu đố