.
..
.Tại sao bức ảnh này nhìn ra xa sẽ thấy con gấu trúc?
Mặc dù các đường chéo trong hình là theo quy luật và chẳng có đường nào phá luật?.

Ảnh phóng toĐáp án : (Bôi đen bên dưới, do để chữ màu trắng để ẩn giấu đáp án)
 Do độ đậm nhạt của các vạch