Trong bản đồ này, bạn là một vị vua và một trong những ngôi làng của bạn đã bị thiêu rụi và bây giờ vương quốc [ALBION] của bạn có một kẻ thù mới. Bạn cần nhanh chóng ngăn chặn chúng trước khi đất nước của bạn bị hủy diệt
Download : Cập nhật sau
Video : Cập nhật sau