Có chế độ chơi nhiều người
Hoặc chơi với máy , chiến đấu cho sạch lũ zombie đang chiếm lấy tòa nhà là xong
Cách chơi giống Haft Life, Crossfile


Download