Tomb Crafter 4: Illuminati đưa bạn vào một cuộc phiêu lưu đến thành trì Illuminati trong một nhiệm vụ tìm kiếm một số quần áo ma thuật của Illuminati cổ xưa.Nhiệm vụ :
Có 12 thỏi vàng ở trong 12 cái rương ẩn trong bản đồ.
Mỗi rương đó có chứa một mã cần thiết để tìm một căn phòng bí mật cuối cùng

Tòa thành cần khám phá


Thỏi vàng và mã đầu tiên

Link Down xem ở mô tả của video youtobe :