.
..
.Cứu người yêu khỏi tay quỷ dữ. Game rất giống với Prince of Prescia. Nhưng hành động nhiều hơn..
Download : 
Hướng dẫn download từ link quảng cáo megalink.pro
Hướng dẫn cài đặt giả lập chơi game SNES

Link tải ​​Nosferatu :    Google     |