1. La Wares
 

  

Phát triển: ​Yutaka
Phát hành: ​Yutaka
Thể loại: RPGDownload : 
Hướng dẫn download từ link quảng cáo megalink.pro
Hướng dẫn cài đặt giả lập chơi game SNES

Link tải La Wares
Google | MediaFire