ĐÁP ÁN : Bôi đen bên dưới để nhìn thấy đáp án ( Do chọn phông chữ màu trắng)

Người phục vụ thuận tay trái, nên bưng khay nước bằng tay phải. Để tay trái còn có thể phục vụ khách hàng