Hình ảnh một số game nổi tiếng NES


    Nes là game máy băng, nổi tiếng với các trò : mario, bắn xe tăng, contra, na tra cứu mẹ, xe jeep, ăn chuối, ...

Để chơi các tựa game chạy trên hệ máy NES chúng ta sử dụng trình giả lập Jnes hiện tại hỗ trợ trên cả 2 nền tảng 32 bit và 64 bit. Download giả lập nes ở dưới đây

Download : 
Hướng dẫn download từ link quảng cáo megalink.pro
Chọn phần mềm giả lập dưới đây : Ưu tiên Nestopia1, Jnes có 1 số game không chạy được

1. Giả lập Nestopia1 cho game NES  : https://megalink.pro/Nestopia_NES
2. Giả lập JNES cho game NES  : https://megalink.pro/nes_121


1. Bắt đầu cài đặt Nestopia1 :

   + Giải nén ra , chạy file nestopia.exe 
   + Chọn File => Open Game => chọn rom game muốn chơi
  
Mở rom game thành công (rom game có đuôi là .nes hoặc các file đó để trong file nén .zip cũng được), giờ chỉ cần chơi thôi

Lưu save game : F5
Lấy save game :   F7

2. Bắt đầu cài đặt Jnes:
Cài đặt JNES xong, chạy JNES

Chọn File => Load Game


Mở rom game thành công (rom game có đuôi là .nes hoặc các file đó để trong file nén .zip cũng được), giờ chỉ cần chơi thôi

Lưu save game : F5
Lấy save game :   F7

Phóng to màn hình : Alt+Enter

 
Chọn Options => Input

Chỉnh nút nhấn cho người chơi 1. Muốn chỉnh nút nhấn cho người chơi 2 chọn tab Player 2, và chỉnh nút phù hợp