Minh họa kết thúc trò chơiBước 1 : mỗi phe vẽ 1 căn cứ và 5 người lính


Bước 2 : phe 1 bắn trước , vẽ một đoạn thẳng không được vượt quá đường biên giới


Bước 3: Gấp đôi tờ giấy lại, xe viên đạn có trúng đích hay không


 Bước 4: Nếu trúng, thì 1 lính của đối phương bị chết


Cứ như vậy đến phe 2 bắn, ... Ai chết hết lính trước là thua