.
..
MechWar Warrior 3050 là một trò chơi video dựa trên cơ sở năm 1994 được phát triển bởi Malibu. Trò chơi dựa trên Battletech đầu tiên được phát hành cho Sega Genesis, ban đầu nó có tên đơn giản là BattleTech nhưng sau đó được Activision chuyển sang Super NES với tên MechWar Warrior 3050

 

 

Download : 
Hướng dẫn download từ link quảng cáo megalink.pro
Hướng dẫn cài đặt giả lập chơi game SNES

Link tải Mechwarrior 3050
Link quảng cáo      |      Link trực tiếp