Field Runners 2 là một game dạng phòng thủ tháp (Tower Defense) khác và nó nằm trong nhóm những game tốt nhất. Nhiệm vụ của bạn là xây dựng những tháp phòng thủ kiên cố với hỏa lực mạnh mẽ. Ngoài ra, hình ảnh đẹp mắt và âm thanh vui nhộn của game này cũng sẽ khiến bạn đặc biệt yêu thích.