IS (Internet Information Services) là dịch vụ WebServer trên Windows. Mặc định hệ thống đã ẩn chức năng đó đi. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn dễ dàng kích hoạt nó lên để sử dụng.

Các bước để cài đặt IIS trên Windows 10
Truy cập vào Programs and Features theo đường dẫn: Control Panel\Programs\Programs and Features


Trong cửa sổ Programs and Features Click Turn Windows features on or off

 Mở rộng Internet Information Service. Trong đó có 3 phần, bạn chỉ cần quan tâm Web Management Tools & World Wide Web Services. Mở rộng 2 nhánh này và tick chọn vào checkbox.

 Nhấn OK và chờ vài phút để hệ thống cập nhật lại. Khởi động lại máy tính của bạn nếu cần.

 Bạn mở trình duyệt lên gõ: http://localhost hoặc http://127.0.0.1. Nếu trình duyệt xuất hiện màn hình như dưới đây thì xin chúc mừng, bạn đã cài đặt thành công.


 Để khởi động IIS, vào ô Search IIS