.
..
.Roy Adams và Hardy Jones, hai lính mũ nồi xanh, phải cứu con tin người Mỹ khỏi một chiếc máy bay bị cướp và buộc phải hạ cánh ở một tỉnh hư cấu ở châu Phi , Kalubya. Để hoàn thành nhiệm vụ, họ phải tấn công sáu căn cứ khác nhau, bắn nhiều củng loại kẻ thù như lính , xe jeep , xe tăng và trực thăng bằng súng máy hoặc súng phóng lựu và cố gắng cứu con tin trên đường đi.
Download : 
Hướng dẫn download từ link quảng cáo megalink.pro
Hướng dẫn cài đặt giả lập chơi game SNES

Link tải ​​Operation Thunderbolt :    Google     |