Bao Qing Tian (Bao Thanh Thiên) nhưng nội dung game xoay quanh "ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ", Triển Chiêu. Triển hộ vệ có nhiệm vụ bắt tội phạm để Bao Chửng xét xử. Trên đường thực hiện sứ mệnh, anh chàng "ngự miêu" được sự trợ giúp của Trương Long - Triệu Hổ - Vương Triều - Mã Hán. Thực chất, chỉ có 1 người xuất hiện trợ giúp Triển Chiêu nhưng nói vậy cho đủ đội hình


Download : 
Hướng dẫn download từ link quảng cáo megalink.pro
Hướng dẫn giả lập NES, máy gắn băng

Download game Bao Qing Tian (NES):
https://megalink.pro/BaoQingTian_NES