Tuy cùng là sản phẩm của Konami nhưng International Superstar Soccer không thuộc loạt game Pro Evolution Soccer trên PlayStation. Ngoài SNES, International Superstar Soccer cũng được phát hành trên các console khác như Nintendo 64, Sega Saturn, PlayStation...


Download : 

Link tải ​International Superstar Soccer :  https://drive.google.com/open?id=1b-v-390689S1bo0mnBYjJkEWrcXpoZ5G