Thanh xuân có giống một que kẹo đường ? cầm trên tay chê nó quá ngọt, nhưng ăn hết rồi lại quyến luyến và tiếc rẻ mãi hương vị trên môi .