Rốt cuộc thì, quan trọng không phải là những năm tháng trong đời, mà là cuộc đời trong những năm tháng ấy