Mẹ ơi "Thuận" là gì, mẹ nói thuận là thuận lợi trong thuận buồm xuôi gió, nhưng thuận còn có nghĩa là thuận theo tự nhiên, thuận theo ý trời, trên đời này có nhiều thứ ông trời đã định sẵn rồi.