Em đã quen với những gì nho nhỏ...Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên