Những điều tuyệt vời nhất sẽ đến vào thời khắc tất cả mọi thứ dường như đã khép lại ?