Download mod Wither Storm Purple Add-on v3_0.zip:
   https://drive.google.com/open?id=1K2Lld_EYohHRQyTPeoNDxMNvtK1853jN

Hướng dẫn tải và cài đặt mod .mcaddon cho Minecraft PE
1. Cách triệu hồi

2. Wither Storm bắt đầu tàn phá thế giới


3. Mặt đất tan nát dưới sự hủy diệt của Wither Storm 


4. Vật phẩm sau khi đánh bại Wither Storm