Đi gặp nhóm bạn 9 Toán của bố ở quán cafe quận 1, Nam Khởi Nghĩa

Hỏi đòi theo mẹ chụp ảnh, có phần mềm chỉnh sửa ảnh, nhìn khác hẳn