Có chút bình yên nhỏ bé
Theo em về từng chuyến xe,