Sinh nhật đến mỗi năm, nhưng những người bạn như bạn chỉ đến một lần trong đời. Tôi rất vui vì bạn đã bước vào cuộc sống của tôi. Lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày đặc biệt của bạn.