on anniversaire bébé Đồng Thủy Tiên "la joie du cœur brille sur le visage" nhé 💙
(nhắc nhẹ để xiuxiu lấy gương đẹp ra xài mỗi ngày đoá) hihi