Một nhóm người có tham vọng chung để thiết lập một lý thuyết khoa học chưa từng có. Họ gọi nó là " lý thuyết chuyển chất kết tinh trong vật lý đa chiều" về cơ bản nó giống như cánh cổng đi qua lại giữa 2 thế giới song song. Một số quốc gia muốn dùng công nghệ đó cho mục đich chiến tranhDownload : 

Link tải ​​Operation Logic Bomb :