Đôi khi, những điều không trọn vẹn lại đẹp hơn cả. Vì nó thường mang tiếc nuối, day dứt, và một chút hy vọng.