Xin lỗi cho em hỏi, nếu đi thẳng đường này có đến trái tim của anh được hem ? 😌☺️😉