.
..
.Có con mèo, con rùa, cái bàn và một ít số liệu theo hình.


Câu đố như sau: Cái bàn cao bao nhiêu?Đáp án : (Bôi đen bên dưới, do để chữ màu trắng để ẩn giấu đáp án)

Ta có
bàn + mèo - rùa = 170
bàn + rùa - mèo = 130

Cộng theo vế
2 bàn = 300
bàn = 150

Thế bàn =150 vào công thức đầu => mèo - rùa =20
Vậy mèo và rùa tùy ý , chỉ cần mèo hơn rùa 20 là được 

Ví dụ: 
rùa 30 ; mèo 50; bàn 150
rùa 20 ; mèo 40; bàn 150
rùa 10 ; mèo 30; bàn 150
Đều đúng