.
..
. Tìm lối ra trong mê cung dưới đây. Đường đi phải vượt qua lần lượt các quả cầu có màu sắc theo thứ tự: đỏ - xanh - đỏ - xanh.

Câu đố


Không được đi lại đoạn đường mà 1 nước trước đó đã đi. ví dụ :

Nếu đi lại đường đi của đoạn đường trước đó 2 nước,3,4,5 nước thì ko sao.

Lăn chuột xuống để xem đáp án
Đáp án