Chúc em những năm tháng này có thể cười nhiều hơn, khóc ít đi, hạnh phúc nhân đôi (đó là sách viết)
chúc em những năm tháng này đủ tiền ăn ngày ba bữa 🤣🤣🤣(đó là tình hình thực tế của em)