Không được đi làm nhớ bạn bè đồng nghiệp dễ sợ may mà mỗi ngày có gấu ôm ấp vượt qua ngày tháng chia xa hihihi ý em là con gấu bông em đang cầm í không phải con gấu trong truyền thuyết có thân nhiệt gần bằng thân nhiệt bị cách ly đâu nha 😆😆😆