Hẹn một mai trái tim qua giông bão,
Sẽ cùng người thương thảo chuyện trăm năm