Có rất nhiều việc xảy ra trên cuộc đời này để giúp mình nhìn nhận lại mọi thứ đặc biệt là giá trị của bản thân, có khi mình chạy theo rất nhiều thứ, tìm kiếm rất nhiều thứ, nhưng sau cùng mới nhận ra điều mình tìm kiếm không ở ngoài kia, nó ở trong chính bản thân mình, vậy nên thương bản thân mình thêm một chút xíu nữa dc hem, thể hiện hành động liền nè bình thường một mình một ly rượu vang nay một mình hai ly rượu vang hihi 🍷🍷🍷tâm chí ta say nhưng lòng ta hem coa sayy