Sau thành công của Zenonia 4, Zenonia 5 tiếp tục là một trong những lựa chọn tốt nhất cho người hâm mộ game hành động. Bạn sẽ chọn trong bốn lớp học dành cho các anh hùng: Berserker, Mechanic, Paladin và Wizard, sau đó tham gia chiến đấu trực quan, đảm nhận nhiều nhiệm vụ và các cuộc phiêu lưu.