Có tinh cầu nào buồn hơn là Trái Đất?
Nơi loài người cứ thế buồn vì nhau