Rủ được em Vy ăn cơm chung miệng luôn kêu hạnh phúc quá

Lễ tổng kết của em sony. Bố chở hai anh em tới trường và dặn anh hai trông nom em khi  ở trường nhé, sau đó bố đi làm luôn