Game bắn xe tăng 2D cổ điển với góc nhìn từ trên xuống

 Download 

Game flash :
  Phần 1 : https://vi.y8.com/games/awesome_tanks
  Phần 2 : http://vi.y8.com/games/awesome_tanks_2

Game Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emittercritter.awesometanks&hl=vi

Game Ios :

Thu thập tiền để nâng cấp chỉ số của xe tăng, mua và cải tiến vũ khí.


Ra chiến trường