Cá heo Fred là người bạn tốt nhất của bạn từ lúc bạn còn là một đứa trẻ, cho đến khi một số kẻ xấu đã đến và bắt nó. Bây giờ, bạn phải đuổi theo và bắt chúng phải thả Fred ra.

Download 

Game flash : http://vi.y8.com/games/free_fred

Android :

Ios :

Cốt truyện
Tham gia trận chiếnNâng cấp lên tàu xịn hơn


Đánh boss