Xây dựng chiến hạm vũ trụ và chiến đấu lũ quái vật ngoài vũ trụ, bảo vệ dải ngân hà


Download

Link Game : http://vi.y8.com/games/galaxy_siege_3

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.myplayyard.gs3&hl=vi

Ios :Nâng cấp phi thuyền chiến hạm


Chiến đấu quái vật ngoài hành tinh


Thu thập sao và đá quý để nâng cấp phi thuyền


Đánh boss