Luna (SSR)

Luna có thiên phú khá đặc biệt: Nếu tăng MDEF (ma thủ) cho Luna thì sát thương ma pháp cùa quân mình nhận được sẽ giảm.

Vì thế chọn phụ ma cho Luna ta cần chọn loại có khả năng tăng ma thủ để kết hợp với khả năng Thiên phú của Luna tốt.

Ngoài ra, Luna có kỹ năng Gió trói buộc (Wind Spiral) biến ma thủ thành công. Nghĩa là Luna thủ phép càng cao thì sức tấn công càng mạnh.

Theo hướng này, bạn có thể chọn bất kỳ 2 cặp phụ ma màu xanh dương nào. Ví dụ: 2 Đá cứng (Hard Rock) + 2 Thủy tinh (Crystal). Hoặc 2 Đá cứng + 2 Hàn Băng. Và luôn luôn dùng kỹ năng "Gió trói buộc" và kỹ năng được Awaken "Wind God Realm" (Phong thần lĩnh vực).